Contact

Keijzerschool
Beatrixlaan 3
2751 XT Moerkapelle

Telefoon: 079-5931788

E-mailadres:  mail@keijzerschool.nl

Website:  www.keijzerschool.nl

Facebook: www.facebook.com/keijzerschool

Algemeen
Een goede uitwisseling van informatie tussen school en gezin is van groot belang. De school houdt u op de hoogte van alle zaken die voor u van belang zijn. Wij verwachten van u dat u ons op de hoogte houdt van alle relevante informatie die van belang is of kan zijn voor het functioneren van uw kind op school. Samenwerking staat hierbij voorop.
De informatievoorziening vanuit de school vindt plaats op de navolgende manieren.

Individueel contact met de leerkracht
Als u, of de leerkracht, het noodzakelijk vinden kan er een afspraak worden gemaakt voor een gesprek buiten de gewone schooltijden. Voor dringende zaken kunt u ook voor en na schooltijd zonder afspraak terecht. Sommige gesprekken kunnen persoonlijk van aard zijn. Dan is het zeker van belang om op een rustig moment, buiten de reguliere schooltijden, met elkaar te spreken.

De Nieuwsbrief
Elke vrijdag komt er een nieuwsbrief vanuit de school. U kunt deze ontvangen door uw e-mailadres op te geven via mail@keijzerschool.nl.

Virtuele rondleiding

 

 

Menu