Visie en Missie

“Op de Keijzerschool leven, leren en werken we SAMEN.”

 

Wij zien om elk kind een kring van betrokken mensen. In eerste plaats zien wij de ouders, zij verzorgen en voeden het kind op. Dan de school, waar de leerkracht met zorg en aandacht nieuwe vaardigheden en kennis aanbiedt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dan zijn er de leerlingen, waarmee wordt samengewerkt, geoefend en gespeeld.  Ook zien wij instanties die betrokken zijn bij de zorg van het kind (consultatiebureau, kinderarts, WSNS, scholengroep, gemeente). Met elkaar zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind! 

  • Samen leren wordt vormgegeven door coöperatief leren
  • Coöperatief leren heeft een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8