Ons onderwijs

  Ons onderwijs

  Wij vinden aandacht voor zowel sociaal als emotioneel leren van kinderen belangrijk, daarom zijn wij een Kwink-school. Hiermee creëren wij een veilige omgeving voor leerlingen om in op te groeien, waar geen ruimte is voor pesten. Kinderen zijn namelijk het grootste deel van de week op school te vinden. En het is onze taak om die veilige plek te creëren waar we een kind niet alleen kennis bijbrengen, maar ook ondersteunen op sociaal en emotioneel gebied. Zo ontstaat er een omgeving waarin alle kinderen kunnen groeien en bloeien op elk vlak en op hun eigen manier. Daarbij hebben we oog voor het individu en bieden we gelijke kansen.

  Naast basiskennis op het gebied van taal en rekenen bieden wij onze leerlingen daarom een breed onderwijsaanbod, waarmee we ontwikkeling stimuleren in de breedste zin van het woord. Wereldoriëntatie, creatieve vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling, allemaal zaken die onmisbaar zijn in de maatschappij van nu, én die van de toekomst.

  Kwink

  Kwink is ons lesprogramma voor sociaal-emotioneel leren. Met dit programma leren we de kinderen om op een goede manier met anderen om te gaan en respect te hebben voor elkaar.

  Verder lezen
  Kwink

  De Taak

  Op OBS Keijzerschool werken we met een weektaak, waardoor kinderen zelfstandig leren werken, en hun eigen werk over de week te verdelen.

  Verder lezen
  De Taak

  Het jonge kind

  Voor jonge kinderen is het erg belangrijk om spelenderwijs de wereld te ontdekken. Wij laten onze leerlingen als kleuters al kennismaken met thematisch leren, daar hebben ze hun hele schoolcarrière profijt van.

  Verder lezen
  Het jonge kind

  Keijzercarrousel

  Één keer in de week gaan onze leerlingen met een project aan de slag in een andere klas, bij een andere meester of juffrouw.

  Verder lezen
  Keijzercarrousel

  Coöperatief leren

  Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, ze kunnen ook heel veel van elkaar leren! Daarom maken we gebruik van coöperatieve werkvormen, die vooral gericht zijn op samenwerken.

  Verder lezen
  Coöperatief leren

  Passend onderwijs

  Wij gaan voor elk kind op zoek naar onderwijs dat bij hem of haar past. Of het nu om extra ondersteuning gaat, of om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

  Verder lezen
  Passend onderwijs