Het jonge kind

  Het jonge kind

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen al spelenderwijs leren en de wereld ontdekken. Hierbij ondersteunen we actief het spel, om de kinderen te stimuleren en uit te dagen.

  We bieden een veilig pedagogisch klimaat, handelen doelgericht en planmatig en volgen daarbij de ontwikkeling van het kind. Bij de inrichting van het lokaal en het onderwijs, hebben we steeds voor ogen welke doelen we daarmee willen realiseren. We gebruiken het kleuterobservatiesysteem BOSOS, waarmee we de ontwikkeling van ieder kind in kaart brengen.

  Ook bij onze jongste leerlingen maken we gebruik van een thematisch en beredeneerd aanbod, zodat ze als kleuters al kennismaken met deze lesvorm, waarvan ze de rest van hun schoolcarrière profiteren.

  OBS Keijzerschool is voornemens de inhoudelijke samenwerking met gro-up (partner in de kinderopvang), meer vorm te gaan geven. Op deze wijze zal er een soepele en doorgaande lijn gaan ontstaan in de overgang van kinderopvang naar basisschool. Wel is er een overdracht van kinderen die vanuit de kinderopvang van gro-up naar de Keijzerschool komen, zodat de school goed kan inspelen op de onderwijsbehoefte van het kind.

  Keijzerschool-078.jpg