Onze missie en visie

  Onze missie en visie

  De missie en visie van OBS Keijzerschool zijn als volgt:
  De school waar we samen leven, leren en werken

  Samen leven

  Wij vinden het waardevol dat kinderen van jongs af aan ervaren dat mensen van elkaar verschillen, dat mensen verschillende talenten hebben, dat niet iedereen dezelfde gewoonten, hetzelfde geloof en dezelfde opvattingen heeft, ook al wonen ze in dezelfde buurt. Op OBS Keijzerschool leren we onze leerlingen met de verschillen tussen mensen om te gaan, deze verschillen te bespreken en te respecteren, maar ook om door de verschillen heen elkaars overeenkomsten te zien.

  Samen leren

  Op OBS Keijzerschool werken we vanuit de visie van het coöperatief leren. Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel. Door het toepassen van coöperatieve werkvormen hebben alle leerlingen een actieve rol en zijn alle leerlingen betrokken bij de lesstof. De leerlingen leren van en met elkaar.

  Samen werken

  Wij vinden het kunnen samenwerken een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van de zelfstandigheid bij de kinderen. Ons onderwijs biedt uitstekende mogelijkheden om dit heel consequent te oefenen. Zo leren de kinderen naar elkaar te luisteren en elkaars inbreng te respecteren. Hier speelt de deskundige begeleiding door de leerkrachten een belangrijke rol. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

  Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden, zoals taken verdelen, overleggen, plannen en organiseren. Daarnaast leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog en het leren omgaan met andere meningen. Onze school is zo een oefenplek voor democratisering en socialisering.

  Lees meer over ons onderwijs