Keijzerwijzer

    Keijzerwijzer

    Wij vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen op de hoogte zijn van wat er bij ons op school gebeurt. Daarom ontvangen onze ouders maandelijks via de Parro-app onze nieuwsbrief, de Keijzerwijzer. Hierin staat o.a. informatie over komende schoolactiviteiten, nieuwe leerlingen, mededelingen vanuit de directie, nieuws vanuit de ouderraad of de medezeggenschapsraad. In de activiteitenkalender kun je zien wanneer de volgende Keijzerwijzer wordt gestuurd.

    Mocht de voorkeur uitgaan naar een papieren versie van de Keijzerwijzer, kun je hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht.

    Keijzerschool-097.jpg