MR & OR

  MR & OR

  Medezeggenschapsraad (MR)

  In de medezeggenschapsraad praten ouders, docenten en andere medewerkers mee over het beleid en de organisatie van OBS Keijzerschool. De schoolleiding vraagt in bepaalde situaties om advies van de MR, bijvoorbeeld bij het nemen van belangrijke beslissingen.

  Namens de ouders: 
  Ricardo van Minnen - voorzitter
  Marieke Nahon
  Manfred Petjak
  Lieke Schouwenaars - GMR vertegenwoordiger 

  Namens het team:
  Karin Beekman
  Amy Raaman
  Jolanda Welleman

  Keijzerschool-122.jpg

   

  Ouderraad (OR)

  Als school kunnen wij absoluut niet zonder de hulp van ouders. Daarom heeft OBS Keijzerschool een ouderraad, die actief betrokken is bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals jaarlijkse feesten, sportactiviteiten etc. We zijn altijd op zoek naar ouders die graag mee willen helpen! Hiervoor kun je je altijd aanmelden bij de leerkracht van je kind of leden van de ouderraad.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR)
  De dertien scholen van Scholengroep Holland worden daarnaast vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden besluiten genomen die voor alle scholen gelden. De MR van de Keijzerschool maakt deel uit van de GMR van Scholengroep Holland.

  Ontdek Scholengroep Holland