Naschoolse opvang

    Naschoolse opvang

    Zowel voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang worden geregeld in samenwerking met gro-up. De tussenschoolse opvang vindt plaats in het eigen schoolgebouw. De voor- en naschoolse opvang worden in Dorpshuis Op Moer georganiseerd. Aan deze vormen van opvang zijn kosten verbonden. Tijdens vrije dagen en schoolvakanties kan geen gebruik worden gemaakt van de opvang.

    Wij organiseren als school zelf tussenschoolse opvang (TSO). Hiervoor wordt een vrijwillige TSO-bijdrage van €60,- gevraagd per leerling per schooljaar. Deze bijdrage wordt gebruikt om de TSO-vrijwilligers een vergoeding te geven voor het toezicht houden. De bijdrage is niet verplicht. 

    Ontdek gro-up

    Keijzerschool-160.jpg